Traduceri Profesionale Autorizate

Despre noi

Cu o experienţă incontestabilă pe piaţa suceveană în domeniul serviciilor de traduceri și interpretariat, Sc Proact Srl răspunde afirmativ solicitărilor tot mai variate și pretenţioase ale clienţilor săi.

În acest scop traducătorii biroului nostru asigură traduceri dintre cele mai variate, chiar și cu grad înalt de dificultate (manuale de utilizare, documentaţii tehnice, oferte pentru participarea la licitaţii, politici și proceduri interne), acte și documente personale (cărți de identitate, certificate de naştere, certificate de căsătorie, acte pentru înmatricularea maşinilor, etc.).

Echipa PROACT

Activitatea biroului nostru de traduceri este susţinută de către o echipă dinamică de profesionişti competitivi, traducători autorizaţi de Ministerul de Justiţie.

Echipa noastră de traducători vă asigură în regim de urgență traducerea textelor din domeniul juridic, tehnic, economic, medical, literar în/din următoarele limbi: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, ucraineană, portugheză, olandeză, greacă, bulgară, maghiară, daneză, suedeză, norvegiană, rusă, cehă, slovacă, turcă, polonă, etc.

Realizăm traduceri generale și de specialitate, servicii de interpretariat (putem facilita comunicarea cu partenerii dumneavoastră de afaceri străini, în cadrul Instanțelor Judecătorești, Parchetelor, Oficiilor de stare civilă) și oferim inclusiv servicii de colaţionare (corectarea unor traduceri deja făcute și autorizarea lor) și consultanță pentru recunoaşterea documentelor în străinătate: Apostilare, Supralegalizare.

Din respect pentru beneficiarii serviciilor oferite de biroul nostru de traduceri, echipa de traducători  îşi asumă obligativitatea morală și juridică pentru păstrarea confidențialității documentelor.

Proiecte importante pe plan local în cadrul cărora biroul de traduceri Proact a fost direct implicat pentru serviciile de traducere și interpretariat:

 • Consiliul Judeţean Suceava: Centrul transfrontalier de instruire pentru afaceri 2009; Modernizarea drumului județean 175, CM30+800-30+900, 31+090-32+32+625, 35+900-39+000, Pojorâta – Izvoarele Sucevei, județul Suceava;
 • Consiliul Județean Botoșani: Proiect Transfrontalier „Infrastructură de calitate în zona transfrontalieră județul Botoșani (RO) – raionul Herța (UA)”;
 • Sindicatul Prometeu: Iniţiative ale partenerilor sociali din regiunea de N-E;
 • Complexul Muzeal Bucovina: Arta – un limbaj comun între două culturi;
 • Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava: NAP Turism în Bucovina – Parcuri de Turism Activ în natură în Bucovina;
 • Primăria Sucevița: Turism – instrument de dezvoltare durabilă;
 • Fundaţia Corona: Mediu Plus reducerea impactului deşeurilor asupra mediului, probleme și soluţii transfrontaliere;
 • CAR Învățământ Fălticeni, CAR Târgu – Mureș, CAR Tractorul Brașov, CAR Sanitar Brașov: Misiunea de evaluare interactivă ( Giraffe –  Rating Methodology).

Consorțiu transfrontalier de Management si intervenţia pentru protecţia apelor de suprafaţa din regiunea de graniţă România – Ucraina. 

În cadrul tuturor acestor proiecte de anvergură, biroul nostru a oferit serviciile de traducere și interpretariat. Toate aceste proiecte au solicitat un grad înalt de profesionalism și precizie, având în vedere domeniile de specialitate de care aparținea fiecare proiect în parte.

Toate aceste proiecte, derulate pe parcursul unor perioade mai lungi de timp, au fost finalizate de echipa noastră de traducători fără incidente neplăcute, încadrându-se în termenii stabiliți și cu aprecieri sincere din partea instituţiilor solicitante.

Traducerea unor manuale tehnice de utilizare, cu grad ridicat de dificultate, realizate în regim de urgență:

 • Manual Tehnic CF4. Funiculare detaşabile si fixe.
 • Manual tehnic TAP 100. Echipament de salvare/refugiu IMMOOS.
 • Utilaj pentru nivelat zăpada – Everest Power – cu troliu cu tambur.

Aceste traduceri tehnice au fost realizate pentru firma PorConstruct, în regim de urgență, iar efortul echipei a fost recunoscut și apreciat de către firma contractantă.

Păreri clienți

“Cu acest prilej dorim a ne exprima mulţumirea față de calitatea și profesionalismul de care aţi dat dovadă în traducerea actelor pe teme medicale. Actele au fost întotdeauna foarte bine traduse, au reflectat cunoştinţe foarte bune de limbaj medical și de specialitate, lucru ce ne-a ajutat și pe noi mai departe în soluţionarea problemelor medicale. De-a lungul anilor, relaţia de colaborare s-a consolidat și de aceea sperăm ca și pe viitor să ne bucurăm de profesionalismul și punctualitatea dumneavoastră.”
“Promptitudinea și seriozitatea dumneavoastră ne-au convins în a alege o colaborare fructuoasă și de lungă durată cu traducătorii și colaboratorii acestui birou. Proiectele noastre au necesitat și primit întotdeauna foarte multă atenţie și dăruire din partea dumneavoastră, termenele de predare ale lucrărilor au fost respectate, iar calitatea traducerilor a fost ireproşabilă. Fiabilitatea colaborărilor anterioare, răspunsul afirmativ la soluţionarea fiecărei probleme și nelămuriri, prețurile accesibile și profesionalismul traducătorilor ne-au convins și dat speranţa unei colaborări îndelungate pe proiect de de traducere și interpretariat.”
“Proiectele pentru care instituţia noastră a avut prilejul să solicite serviciile biroului de traduceri Proact, au fost complexe, însă echipa de traducători implicată a dat dovadă de profesionalism și dăruire, traducătorii fiind bine instruiţi, cu cunoştinţe reale în domenii, precum cel economic și juridic, aspect ce a înlesnit derularea proiectelor și finalizarea cu succes a acestora.”
“Dorim să facem cunoscută calitatea fără reproş a traducerilor efectuate din și în limba germană și engleză. Profesionalismul și seriozitatea în abordarea și finalizarea lucrărilor a făcut ca nici una dintre firmele străine interesate în a-și prezenta ofertele, să ceară lămuriri suplimentare asupra unor capitole sau paragrafe din contractele traduse..”
SC NATUR FRUCT SRL
“Menţionăm faptul că am fost pe deplin mulţumiţi de calitatea și rapiditatea cu care au fost făcute traducerile din diferite limbi, în decursul acestei lungi perioade de colaborare, care continuă și în prezent. Am fost întotdeauna serviţi cu promptitudine și seriozitate, motiv pentru care revenim de fiecare dată cu încredere .”
SC AUTOELYS SRL FRASIN
“Prin intermediul acestui site dorim să vă mulţumim pentru disponibilitatea de care aţi dat dovadă de fiecare dată, întâmpinându-ne cu servicii prompte, profesionale, de o corectitudine indubitabilă. Atât traducerile din și în limba italiană dar și în limba engleză au răspuns aşteptărilor și exigențelor noastre.”
SC LOVERS ROMÂNIA S.A.
“De fiecare dată aţi dat dovadă de spontaneitate și profesionalism, de aceea ne-a făcut o deosebită plăcere să colaborăm și negreşit , pe viitor, vom opta tot pentru serviciile de calitate oferite de echipa de traducători a biroului Proact.”
MARINA P.
“Aţi fost răspunsul aşteptărilor noastre în ceea ce priveşte profesionalismul și serviciile de calitate. De aceea vă mulţumim pentru colaborările pe limba spaniolă. Ne dorim ca și de acum înainte să colaborăm în aceleaşi condiţii.”
MIHAI S.
“Aceste mulţumiri vin ca urmare a serviciilor și prestanţei excelente. Aţi dat întotdeauna dovadă de profesionalism și de aceea ne-am bazat pe capacitatea dumneavoastră de muncă.”
SORIN S.
× Discută cu noi